Trong kho tàng ca dao tục ngữ của dân tộc Việt Nam, câu tục ngữ “Ăn khoai nhớ kẻ cho cây mà trồng” là một trong những câu tục ngữ có giá trị và sức sống lâu bền. Câu tục ngữ với hình thức ngắn gọn, dễ nhớ, dễ truyền miệng đã truyền tải được một thông điệp sâu sắc về truyền thống uống nước nhớ nguồn, chung nghĩa thủy chung tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Tác giả dân gian đã sử dụng hình ảnh ẩn dụ “ăn khoai, cho cây” để truyền tải được thông điệp uống nước nhớ nguồn tốt đẹp ấy. “Ăn khoai” ẩn dụ cho hình ảnh của việc hưởng thụ những thành quả tốt đẹp, điều ngọt ngào trong cuộc sống. “Nhớ kẻ cho cây” cũng là hình ảnh ẩn dụ cho lời khuyên răn về việc phải luôn khắc ghi công ơn, khắc ghi những người mà đã dành cho mình những điều tốt đẹp và ngọt ngào đó trong cuộc sống.

Từ đó, câu tục ngữ đã khẳng định bài học về việc mỗi người đều cần luôn luôn khắc ghi công ơn của những người đã làm ra những điều tốt đẹp cho chúng ta hưởng thụ. Đây cũng là truyền thống ân nghĩa thủy chung, sống có trước có sau vô cùng tốt đẹp của nhân dân Việt Nam.

Tóm lại, câu tục ngữ “Ăn khoai nhớ kẻ cho cây mà trồng” là một trong những câu tục ngữ có giá trị và sức sống lâu bền trong kho tàng ca dao, tục ngữ Việt Nam.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *