Đến với chủ đề “giá đền bù đất trồng cây lâu năm”, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về điều kiện được bồi thường đất khi thu hồi đất trồng cây lâu năm và cách xác định giá đền bù đất trồng cây lâu năm.

Điều kiện được bồi thường về đất khi thu hồi đất trồng cây lâu năm

Theo quy định của Điều 74 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất sẽ được bồi thường về đất nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  1. Đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm.
  2. Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chưa được cấp.

Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất cần đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Xác định giá đền bù đất trồng cây lâu năm

Giá đền bù đất trồng cây lâu năm hiện nay thường được tính theo phương pháp hệ số điều chỉnh. Cụ thể, công thức tính giá đền bù đất như sau:

Tổng số tiền đền bù đối với đất = Tổng diện tích đất nông nghiệp do Nhà nước thu hồi (m2) x Giá đền bù đất (VNĐ/m2).

Trong đó, Giá đền bù đất (VNĐ/m2) = Giá đất theo khung giá đất x Hệ số điều chỉnh giá đất.

Lưu ý:

  • Khung giá đất sẽ được áp dụng theo giai đoạn 5 năm do UBND cấp tỉnh hoặc tương đương ban hành.
  • Hệ số điều chỉnh giá đất sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm Nhà nước quyết định thu hồi.

Ảnh minh họa:
giá đền bù đất trồng cây lâu năm

Trên đây là những thông tin cơ bản về giá đền bù đất trồng cây lâu năm. Nếu bạn còn thắc mắc hoặc cần được tư vấn cụ thể, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 19006192. Chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ và giải đáp mọi vấn đề.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *