Ngày 20/5, Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã ra Quyết định số 21/QĐ-HĐTV về việc thi hành kỷ luật đối với ông Lê Hải Trà, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) do đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác.

Một Bước Ngoặt Quan Trọng

Sau Quyết định này, HoSE đã công bố quyết định giao phụ trách ban điều hành cho một cá nhân khác. Bà Trần Anh Đào, Phó tổng giám đốc HoSE, sẽ nhận trách nhiệm phụ trách Ban điều hành của Sở kể từ ngày 20/5. Ban điều hành HoSE bao gồm bà Trần Anh Đào, bà Ngô Viết Hoàng Giao, ông Nguyễn Vũ Quang Trung và ông Trần Tuấn Vũ.

Trước đó, HoSE đã trải qua một khoảng thời gian dài trống ghế tổng giám đốc từ tháng 7/2017 đến tháng 2/2021. Bà Trần Anh Đào đã làm việc tại HoSE từ những ngày đầu thành lập và được giao trọng trách Phó tổng giám đốc từ năm 2013 đến nay.

Lê Hải Trà bị buộc thôi việc.

Hình Phạt Của Ngành Chứng Khoán

Ngày 18/5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố các hình thức kỷ luật đối với các lãnh đạo và cơ quan quản lý chứng khoán, bao gồm cả HoSE. Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tuân thủ và thực hiện nghiêm túc kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương này.

Trong cuộc họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã áp dụng hình phạt cảnh cáo Đảng đối với Ban Chấp hành Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong hai nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Ông Lê Hải Trà, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc HoSE, đã bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc. Ông Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã bị giáng chức tất cả các vị trí trong Đảng.

Xem Ngay Và Luôn Bài Viết  Cách Pha Trà Lipton Gói

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã kỷ luật cảnh cáo ông Vũ Bằng, nguyên Bí thư Đảng ủy Cơ quan, nguyên Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; ông Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam; ông Nguyễn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Ngày 19/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 817/QĐ-BTC về việc kỷ luật ông Trần Văn Dũng bằng hình thức cách chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác.

Tiến Trình Cải Thiện Ngành Chứng Khoán

Trong quá trình xem xét và cải thiện tổ chức, Bộ Tài chính đã ưu tiên công tác kiện toàn nhân sự của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để nhanh chóng ổn định tổ chức, nhân sự và tâm lý của cán bộ công chức và người lao động. Mục tiêu là đảm bảo công tác quản lý, giám sát và vận hành thị trường chứng khoán được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả.

Trên thực tế, việc kỷ luật các lãnh đạo và áp dụng biện pháp cải thiện tổ chức là một bước cần thiết để đảm bảo tính minh bạch, tin cậy và phát triển của ngành chứng khoán. Việc này cũng sẽ giúp duy trì niềm tin của nhà đầu tư và nâng cao uy tín của thị trường.

Xem Ngay Và Luôn Bài Viết  Công Thức Pha Chế Trà Sữa

Nguồn: Chè Búp Tân Cương

Rate this post