Bạn đang sở hữu một mảnh đất trồng cây lâu năm và muốn tách thửa để sử dụng hiệu quả hơn? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy định và điều kiện tách thửa đất trồng cây lâu năm, cũng như các khoản phí liên quan đến thủ tục này.

1. Đất trồng cây lâu năm có tách thửa được không?

Contents

Theo Luật Đất đai 2013, đất trồng cây lâu năm là loại đất nông nghiệp được sử dụng để trồng cây một lần, sinh trưởng và cho thu hoạch trong nhiều năm. Tách thửa đất trồng cây lâu năm được hiểu là phân chia quyền sử dụng đất từ người đứng tên trong Sổ đỏ cho một hoặc nhiều người khác.

Hiện nay, Luật Đất đai 2013 và các văn bản liên quan không cấm người sử dụng đất trồng cây lâu năm tách thửa đất để lên thổ cư, chuyển nhượng hoặc tặng cho. Tuy nhiên, chỉ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện tách thửa đất theo quy định pháp luật, người sử dụng đất mới có quyền thực hiện thủ tục tách thửa đất trồng cây lâu năm.

2. Điều kiện tách thửa đất trồng cây lâu năm thế nào?

Theo Luật Đất đai 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Thông tư 09/2021/TT-BTNMT, để được tách thửa đất trồng cây lâu năm, cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Đất phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (một số địa phương không yêu cầu Giấy chứng nhận nhưng cần đủ điều kiện để có Giấy chứng nhận).
 • Đất có nhu cầu tách thửa không có tranh chấp.
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
 • Đất trồng cây lâu năm chưa hết thời hạn sử dụng.
 • Diện tích và kích thước chiều cạnh tối thiểu của thửa đất phải đáp ứng quy định của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

Ngoài ra, một số địa phương còn có các quy định khác về tách thửa đất, ví dụ như đảm bảo quyền sử dụng đất hạn chế đối với thửa đất liền kề, tách thửa đất ở và đất nông nghiệp cùng thửa với đất ở… Do đó, người sử dụng đất cần đọc kỹ các văn bản mới nhất để đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện tách thửa đất.

3. Diện tích tối thiểu tách thửa đất trồng cây lâu năm là bao nhiêu?

Diện tích tối thiểu tách thửa đất trồng cây lâu năm thay đổi tùy thuộc vào quy định của từng địa phương. Theo Quyết định 04/2022/QĐ-UBND của tỉnh Thái Nguyên, các loại đất nông nghiệp có diện tích tối thiểu sau khi tách thửa như sau:

 • Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản: Diện tích tối thiểu sau khi tách bằng hoặc lớn hơn 150 m²/thửa.
 • Đất rừng sản xuất: Diện tích tối thiểu sau khi tách bằng hoặc lớn hơn 1.000 m²/thửa.
 • Đất nông nghiệp cùng thửa với đất ở thì diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách áp dụng theo quy định tại địa phương.

Việc tách thửa đất cần tuân thủ quy định về cấp nước, thoát nước, nước tưới, tiêu nước và quyền sử dụng đất hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Luật Đất đai và Bộ luật Dân sự.

4. Phí tách thửa đất trồng cây lâu năm bao nhiêu?

Khi thực hiện thủ tục tách thửa đất trồng cây lâu năm, bạn có thể phải chịu các khoản phí và lệ phí sau:

 • Phí đo đạc tách thửa: Phí này sẽ được trả cho tổ chức dịch vụ đo đạc và tính theo giá dịch vụ.

 • Lệ phí trước bạ: Nếu tách thửa đất liên quan đến chuyển nhượng hoặc tặng quyền sử dụng đất, bạn sẽ phải nộp lệ phí trước bạ. Mức lệ phí này được tính dựa trên giá đất tại hợp đồng hoặc giá đất trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân quy định.

 • Phí thẩm định hồ sơ: Trường hợp tách thửa đất không liên quan đến chuyển nhượng hoặc tặng, không yêu cầu nộp phí thẩm định hồ sơ. Tuy nhiên, nếu có chuyển nhượng hoặc tặng, bạn sẽ phải nộp phí theo quy định của Hội đồng nhân dân địa phương.

Đây là những thông tin cơ bản về tách thửa đất trồng cây lâu năm. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 19006192 để được tư vấn và giải đáp thêm.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *